Persondatapolitik

Persondatapolitik PBI Holding A/S og Kærup Erhvervspark A/S
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos PBI Holding A/S og/eller Kærup Erhvervspark A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Beskyttelse af personlige oplysninger
PBI Holding A/S og Kærup Erhvervspark A/S ønsker åbenhed og gennemsigtighed omkring behandling af personlige oplysninger.

Der er udarbejdet nedenstående politik/retningslinjer for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Ansvarlig for opbevaring og behandling af dine personlige oplysninger:
PBI Holding A/S
Cvr nr. 28 15 85 56
Kærup Allé 3
4100 Ringsted
Danmark
E-mail: pbi-holding@pbi-holding.com

Kærup Erhvervspark A/S
CVR nr. 13 59 26 40
Kærup Allé 3
4100 Ringsted
Danmark
E-mail: kaerup@erhvervspark.com

Ovennævnte selskaber er ansvarlige for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Hvorfor og hvilke personlige oplysninger anvender vi

Navn
Postadresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Oplysningerne indsamles, når og hvis du henvender dig via vores kontaktformular på www.erhvervspark.com

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er angivet ovenfor. Det skal bemærkes, at Kærup Erhvervspark A/S har indgået databehandleraftale med PBI Holding A/S, der fungerer som administrator og som sådan varetager alt bogholderi, herunder opfølgning på henvendelser via hjemmesiden for hhv. PBI Holding A/S og Kærup Erhvervspark A/S, og som derfor har adgang til de personlige oplysninger, du har afgivet.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og e-mailadresse indhenter vi kun for at kunne besvare din henvendelse.

Hvis din henvendelse ender med indgåelse af en ordre vil dine oplysninger blive gemt i op til 5 år, jf. bogføringslovens regler om opbevaring af data. Hvis din henvendelse ikke umiddelbart ender med indgåelse af en ordre, vil dine oplysninger blive slettet indenfor 1 år.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hjemmesiderne vedligeholdes af PindPromotor as, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside bliver sendt direkte til selskabets mail.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

At få indsigt
At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
At få slettet persondata
At begrænse behandlingen
Data portabilitet
Rettigheder relateret til automatiske beslutninger og profilering
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: pbi-holding@pbi-holding.com