PBI Holding A/S

Forretningsområder:

• Aktive erhvervsinvesteringer
• Fast ejendom
• Værdipapirer

Bestyrelse:

Berit Lovring, formand
Susanne Jensen, næstformand
Birgit Pichat

Direktion:

Lene Stengade, adm. direktør